Wie zijn we?

Stichting Budgetcafé: Respect voor mensen die in een situatie zitten waar niemand voor gekozen heeft en die niemand wil. Een situatie waarin het lastig is je niet te schamen en hulp te vragen.

Wij bieden begeleiding en ondersteuning op het gebied van geld, administratie, betalingsproblemen en schulden. Budgetcafé is laagdrempelig. Van het succesvol opzetten en onderhouden van een basisadministratie tot het begeleiden naar en tijdens een schuldhulpverleningstraject. Ook de nazorg is onderdeel van onze werkwijze. De begeleiding vanuit Budgetcafé wordt door ervaren professionals uitgevoerd.

Je komt tot rust en krijgt ruim de gelegenheid jouw zorgen te delen. Er wordt gewerkt aan een realistische en persoonlijke oplossing die opluchting biedt en piekeren wegneemt. Niet altijd is het nodig om het traject van schuldhulpverlening in te gaan. Soms is het alleen al genoeg dat iemand met je meekijkt en je op weg helpt.

De visie van de Stichting Budgetcafé

✔️ Respectvolle en professionele begeleiding voor iedereen
✔️ Schulden kan iedereen overkomen. Schaam je niet!

Wij helpen mensen die behoefte hebben aan persoonlijke begeleiding en gemotiveerd zijn om aan de oplossing te werken. 

Onze pijlers zijn:
 
✔️ Geen schaamte
✔️ Durf te vragen
✔️ Voor iedereen toegankelijk 
✔️ Professioneel 
✔️ Zelfredzaamheid 

Wat doen we?

Budgetcafé helpt. Vrij van voorwaarden en bureaucratie helpen wij om helderheid te scheppen en het web te ontrafelen. Budgetcafé is er voor het beantwoorden van simpele vragen tot volledige ondersteuning in complexe situaties. Niet iedereen heeft van huis uit meegekregen om zelfstandig een administratie op te zetten en financiën te beheren. Dit kan uitmonden in gevolgen die voor een individu niet meer te overzien zijn. Budgetcafé is de aangewezen partij om hierin hulp te bieden. Of het nu gaat om het inzichtelijk maken van de administratie en/of betalingsproblemen, of in een verder stadium: b.v. als er sprake is van een schuldhulpverleningstraject die geen voortgang biedt. Ook wanneer je niet kan voldoen aan de voorwaarden van de gemeente waarin je woonachtig bent, om voor hulp in aanmerking te komen, kan Budgetcafé je helpen. In geen enkele situatie speelt taboe en schaamte een rol dus moedigen wij je graag aan om de eerste stap te zetten.

Hoe gaan we te werk?

Zodra er contact is opgenomen met Budgetcafé wordt er binnen 48 uur een afspraak gemaakt. Bij het Budgetcafé gelden geen wachttijden. De begeleiding vanuit Budgetcafé wordt door professionals uitgevoerd. Omdat elke situatie verschilt is maatwerk essentieel voor een oplossingsgericht plan. Samen brengen we jouw persoonlijke situatie in kaart zodat je niet onnodig lang in onzekerheid blijft hangen. Vanaf dag één fungeert Budgetcafé in alle fases als de constante factor die begeleiding biedt. Hulp wordt direct concreet en je staat er niet meer alleen voor.

Vanuit praktijkervaring wordt een optimale samenwerking aangegaan met de betrokken partijen om een solide plan af te stemmen en na te streven. Wij werken conform de richtlijnen van NVVK.

Ons doel is mensen helpen. Als Stichting is Budgetcafé afhankelijk van donaties, subsidies en fondsen. Voor de begeleiding worden geen kosten in rekening gebracht. Aan de klant zelf vragen wij uitsluitend een geringe bijdrage in de directe kosten van € 45 p.m.

Neem direct contact op!