Menu

Bestuur en Beleid

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur en de directeur zijn vastgelegd in het reglement. Het (vrijwillige) bestuur keurt het jaarplan, de begroting en de jaarrekening goed. De verantwoordelijkheid voor de strategie van Stichting Budgetcafé en operationele zaken (inclusief communicatie, personeelsbeleid, financiën, concrete acties en fondsenwerving) ligt bij de directie.

Het bestuur en de directie overleggen regelmatig. Een keer per jaar heeft het bestuur een functioneringsgesprek met de directie, mede op grond van de afgesproken doelstellingen.
Het bestuur bestaat uit:

  • dhr. J.L. Schouw (penningmeester)
  • mevr. F. Pool (voorzitter)
  • mevr. R.C.O. Hees (secretaris)

ANBI

Stichting Budgetcafé wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).