Menu

Mentorschap

Wat is een Mentorschap? Mentorschap is een beschermingsmaatregel die opgelegd wordt door de kantonrechter en uitgevoerd wordt door een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een familielid, of in ons geval door een professional Stichting Budgetcafé.

Wat doet een mentor?

Een mentor komt op voor de belangen van een volwassene die (tijdelijk) niet voor zijn/haar eigen belangen kan opkomen. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, psychische/psychiatrische problematiek of een combinatie van beide. U kunt ook denken aan dementie of aan niet-aangeboren hersenletsel.

De mentor neemt beslissingen op het gebied van verpleging, begeleiding, verzorging en behandeling van de betrokkene. Het liefst in overleg met diegene. Een mentor handelt zo veel mogelijk in de geest van de betrokkene. Stichting Budgetcafé legt éénmaal per jaar verantwoording af aan de kantonrechter over uw mentorschap. Een mentor beheert geen financiën. Dit doet bijvoorbeeld een bewindvoerder.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid: informatie over mentorschap.