Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en WSNP- bewind?

Er zijn twee vormen van bewindvoering: Beschermingsbewind en Wsnp-bewind (Wet schuldsanering natuurlijke personen). Beide vormen worden uitgevoerd door een professional die zich ‘bewindvoerder’ noemt. Dit kan tot verwarring leiden. Stichting Budgetcafé biedt slechts beschermingsbewind.Er zijn belangrijke verschillen tussen Beschermingsbewind en Wsnp-bewind. Kort door de bocht houdt een beschermingsbewindvoerder zich bezig met het beheren dan de financiën en een Wsnp-bewindvoerder met de schulden.

 

Beschermingsbewind

Deze vorm van bewindvoering is er om volwassenen die niet (meer) zelfstandig financiële beslissingen kunnen nemen, te beschermen. Beschermingsbewind wordt aangevraagd via de kantonrechter. De beschermingsbewindvoerder zorgt onder meer voor de betaling van de vaste lasten, behandelt de post en stuurt deze door, sluit verzekeringen af, vraagt toeslagen aan en zorgt dat de belastingaangifte wordt gedaan. Ook kan hij (als dit nodig is), uitkeringen (zoals een bijstandsuitkering of een WW) aanvragen. De taken kunnen verschillen en hangen samen met de behoefte van degene die onder bewind staat. Eens per jaar moet de beschermingsbewindvoerder zich verantwoorden bij de kantonrechter

Wsnp-bewind

De Wsnp is een wettelijke regeling die het mogelijk maakt om na 36 maanden weer schuldenvrij te zijn. Als je wordt toegelaten tot de Wsnp, dan krijgt je een Wsnp-bewindvoerder. Die wordt door de rechtbank toegewezen en controleert of je je houdt aan de verplichtingen. Ook beheert hij de boedelrekening. Hierop staat het geld dat je aflost aan de schuldeisers.

 

Beide vormen van bewindvoering kunnen naast elkaar bestaan; iemand kan zowel onder beschermingsbewind staan voor het beheer van de financiën en tevens een Wsnp-bewindvoerder hebben voor de schulden

 

Voor meer informatie over Wsnp-bewind kijk op de website van Rijksoverheid: Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen