Mentorschap

Mentorschap is een beschermingsmaatregel die wordt opgelegd aan meerderjarige personen die als gevolg van een geestelijke of lichamelijke belemmering tijdelijk of voor een langere periode niet meer in staat zijn of bemoeilijkt worden om hun belangen van niet- financiële aard te behartigen.

 Het gaat bij mentorschap dus over niet-financiële zaken, hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan beslissingen met betrekking tot de verzorging van de betrokkene, zijn of haar verpleging, behandeling en/of begeleiding. Een voorbeeld is een (oudere) persoon die geleidelijk aan steeds verder dementeert en zelf geen verantwoorde keuzes meer kan maken t.a.v. de benodigde zorg.

 

 Wat zijn de gevolgen van mentorschap? 

Nadat de Kantonrechter een mentor heeft benoemd neemt deze vervolgens alle beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de cliënt. Dit zijn dus allemaal beslissingen op het persoonlijke vlak. Degene die een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam en kan in principe zelf de eigen financiële zaken behartigen.

Gedurende het mentoraat is de cliënt onbevoegd om zelf rechtshandelingen te verrichten die betrekking hebben op zijn verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De cliënt wordt in dit soort rechtshandelingen door de mentor vertegenwoordigd.

 

Mentorschap en (beschermings)bewind

Mentorschap gaat vaak samen met (beschermings)bewind. Het verschil tussen mentorschap en (beschermings)bewind is dat mentorschap meer op persoonlijke(medische) zaken is gericht, terwijl (beschermings)bewind meer om financiële zaken gaat. 

 

Hoe vraag ik mentorschap aan? 

Mentorschap moet worden aangevraagd bij de Rechtbank. De kantonrechter neemt het verzoek in behandeling. Je wordt uitgenodigd voor een zitting bij de rechtbank. De rechter vraagt dan de mening van verschillende belanghebbenden over het verzoek en stelt ook andere vragen, zoals bijvoorbeeld de reden voor het verzoek. Daarna beoordeelt de kantonrechter of de aangevraagde maatregel noodzakelijk is en zal hij het verzoek toewijzen of afwijzen. Stichting Budgetcafé helpt bij het indienen van de aanvraag.