Bewindvoering

Bewindvoering kan in veel situaties een uitkomst bieden en is ook voor iedereen die door ouderdom, ziekte, psychische of problematische schulden zijn/haar geldzaken (tijdelijk) niet of niet meer goed kunnen regelen. Bewindvoering biedt je bescherming en een goeie steun in de rug. Net als bij budgetbeheer wordt ervoor gezorgd dat je vaste lasten op tijd worden betaald. Er zijn echter wel grote verschillen. Het grootste kenmerkende verschil tussen bewindvoering (beschermingsbewind) en budgetbeheer is dat bewindvoering via de Kantonrechter wordt verkregen. 

 

De eerste stap

De eerste stap is om ervoor te zorgen dat je situatie niet (verder) uit de hand loopt. Als je van mening bent dat je een beschermingsbewindvoerder nodig hebt is ons advies om je altijd goed te laten informeren wat bewindvoering precies is en wat er allemaal bij komt kijken (bijvoorbeeld wat zijn je rechten en plichten of wat kan en mag je verwachten van je bewindvoerder). Dit voorkomt verassingen en teleurstellingen achteraf. Een goede relatie tussen jou en je bewindvoerder is vooral gebaseerd op vertrouwen. Dat begint allemaal als je je goed laat informeren zodat je goed op de hoogte bent van wat je kan verwachten en wat je eigen aandeel in het geheel is.

 

Professioneel bewindvoerder

Een professioneel bewindvoerder is een bewindvoerder die geregistreerd staat op een door de Rechtbank (lees: de Kantonrechter) opgestelde lijst van geregistreerde beschermingsbewindvoerders. Je kiest zelf wie je als bewindvoerder wilt. Als je geen bewindvoerder kent of weet dan kan je de Kantonrechter vragen om er zelf één aan te wijzen. Een bewindvoerder heeft taken waar hij/zij zich aan moet houden.

Het is de Kantonrechter die controleert of een bewindvoerder zich aan die taken houdt. Het is dus heel erg belangrijk om vooraf goed op de hoogte te zijn. Niet alleen wordt een bewindvoerder door de Kantonrechter benoemd maar ook is het de taak van de Kantonrechter om het werk van de bewindvoerder te controleren. 

Als professioneel bewindvoerder kunnen wij zorgen voor duidelijkheid en rust. Je financiële huishouding wordt door ons geregeld en de benodigde voorzieningen, zoals bijzondere bijstand en toeslagen, etc. vragen we voor je aan. Ook zorgen we ervoor dat van je inkomen je vaste lasten worden betaald en dat je geld ontvangt voor je dagelijkse levensonderhoud. 

 

Schulden

Als je schulden hebt betekent dit vaak dat je al veel langer in een situatie zit waar je geen uitweg meer in ziet. Je leeft dagelijks met stress en spanning. Beschermingsbewind kan dan een oplossing bieden. We maken een plan waarin we onze afspraken vastleggen. Het is belangrijk om wanneer je schulden hebt een plan te maken die erop gericht is om uit de schulden te komen.

Indien mogelijk kunnen we je helpen de schulden zelf op te lossen. Een andere oplossing voor je schulden kan zijn dat er schuldhulpverlening bij de gemeente wordt aangevraagd. In beide gevallen kan beschermingsbewind bijdragen aan het creëren van rust en overzicht. Wij zijn in staat om overzicht in je administratie te brengen en het contact met alle andere partijen (schuldeisers, schuldhulpverlening en overige) over te nemen met als doel een bijdrage te leveren aan het oplossen van het probleem.

Wij wijzen erop dat beschermingsbewind ook als voorwaarde gesteld kan worden om voor schuldhulpverlening in aanmerking te komen. Dit gebeurt vaak wanneer het iemand zelf niet meer lukt om stabiliteit te creëren.

 

Spreekuren

Onze bewindvoerders houden wekelijks op vaste dagen spreekuur voor onze cliënten. Daardoor maken we de begeleiding erg laagdrempelig en transparant. Wij hechten veel waarde aan een persoonlijke aanpak met aandacht voor de persoonlijke omstandigheden. Ieder situatie is namelijk anders.

 

Vrijwillig?

Je kunt op vrijwillige basis een verzoek tot onderbewindstelling indienen bij de Kantonrechter. De Kantonrechter benoemt en controleert de bewindvoerder. Je kan de bewindvoering niet zomaar weer stopzetten. Je moet de kantonrechter vragen het bewind op te heffen. Het opheffen van het bewind kan dus alleen met goedkeuring van de Kantonrechter.

Vrijwillig bewind betekent dus niet dat de Kantonrechter automatisch jouw verzoek tot beëindiging zal goedkeuren. Bij de overweging wordt er altijd gekeken naar de reden waarom je in eerste instantie om het bewind hebt verzocht. De vraag is dan of die reden er nog wel of niet is. Als je schulden had dan zal de Kantonrechter bijvoorbeeld kijken of die schulden er nog zijn. 

Heb je vragen, neem gerust contact met ons op!